1) Identificatie van de partijen

De regelgevende Algemene Voorwaarden van de aangeboden diensten in de URL www.pro-voetbalkampen.nl zijn als volgt:
Aan de ene kant, door Accom Consulting Spain SL (hierna de "Vennootschap"), met CIF B-92515113 en gevestigd te Calle Puerto 14, kantoor 3 (1e verdieping), 29016, Málaga. Telefoon (+34) 952 22 29 98, fax (+34) 952 21 14 17 en geregistreerd in het officiële handelsregister van Málaga met het volgende BTW-nummer en registratienummer (CIF B92515113, volume 3501, boek 2413, pagina 197).

En aan de andere kant, door de "Klant" (in het geval van een minderjarige, de ouders of wettelijke vertegenwoordigers van het kind).

 

2) Definitie en interpretatie van deze Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de bepalingen van de Spaanse wetgeving en in het bijzonder, wet 7/1998 van 13 april, over de Algemene Voorwaarden van het Contract en de wet 26/1984 van 19 juli, voor de Bescherming van Consumenten en Gebruikers en overige rechtshandhaving, die de partijen verplicht, door hun aanvaarding, tot vervulling hiervan.
 
Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden opgeslagen en afgedrukt door de Klant en de uitvoering van deze acties wordt aanbevolen. De Vennootschap zal niet overgaan tot het logisch archiveren van de inschrijvingsformulieren van de Klanten ter ondersteuning van de toegankelijkheid, waardoor wordt aangeraden dat de Klanten zelf een kopie van de inschrijfformulieren, die ze invullen en opsturen naar de Vennootschap om hun reservering van cursus of vakantie te formaliseren, bewaren in hun systemen.
 

Wijziging of correctie van gegevens door de Klant worden onmiddellijk gecommuniceerd aan de Vennootschap via e-mail naar het volgende adres: info@pro-voetbalkampen.nl.

 

3) Kampen en aangeboden diensten

Het bedrijf biedt een verscheidenheid aan voetbalkampen aan. Veel van de aangeboden kampen bevatten taallessen. Deze kampen zijn ontworpen in verschillende niveaus van kennis van de taal in kwestie. De verschillende niveaus voldoen aan de behoeften van studenten van beginner tot gevorderde. Voor de start van de cursus maken alle studenten (met uitzondering van absolute beginners) een schriftelijke of mondelinge test die het niveau waarop zij hun opleiding moeten beginnen zal bepalen.
 
De duur van de Engelse lessen en ook de voetbaltrainingen en het aantal lessen per cursus verschillen per school.
 
Het exacte aantal uren dat op de website van de Vennootschap staat, kan worden verminderd als gevolg van:
 
- De uitvoering van de eerste niveau-test: deze test vindt meestal plaats op de eerste dag van de cursus (meestal een maandag) tijdens de schooluren, dus de tijd die wordt besteed aan de uitvoering daarvan, is tijd waarop er geen lessen worden gegeven.
 

- Vervoer naar de faciliteiten waar de voetbaltraining wordt gehouden.

 

4) Algemene regels en schoolregels

De Vennootschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het toezicht op het verblijf in de kampen, gastgezinnen of in enige andere gecontracteerde accommodatie. De deelnemers moeten zich beleefd en met respect gedragen. Het gebruik van illegale drugs, beledigend gedrag op elke leeftijd of alcoholgebruik door minderjarigen wordt niet getolereerd. De Vennootsschap behoudt het recht om personen te weigeren en deelname te annuleren of te beëindigen indien de persoon in strijd is met het beleid van het aangeboden programma door de school (inclusief de accommodatie, indien gecontracteerd), of organisator van het programma, of om enige andere reden van soortgelijke aard volgens de Vennootschap.

 

5) Inbegrepen in de prijs

Op de website van het bedrijde Vennootschap vindt u informatie over wat is inbegrepen in de prijs van elk kamp. De Vennootschap probeert altijd om deze informatie up-to-date te houden, maar er kunnen variaties optreden, opgelegd door het kamp zelf, bijvoorbeeld het aantal excursies, inbegrepen activiteiten, aantal studenten per kamer. Ook kunnen sommige voetbaltrainingen of taallessen worden geannuleerd als gevolg van slecht weer of vakantie, wat geen recht op enige terugbetaling geeft.

 

Airport pick-up of vliegtickets zijn nooit inbegrepen in de pakketprijs, tenzij het specifiek aangegeven is in het programma.

 

6) Aankomst- en vertrekdata

Het is mogelijk dat de Klant de ophaalservice van of naar de luchthaven reserveert. Deze service is alleen mogelijk op de luchthavens die door de Vennootschap in het programma zijn aangewezen. Als de klant een dergelijke dienst niet reserveert en geen gedetailleerde informatie over wat de vorm, de datum en tijd van aankomst zal zijn naar de Vennootschap stuurt, wordt niet gegarandeerd dat de Klant op het moment van aankomst wordt ontvangen door de uitvoerder van de ophaaldienst. 

Het is ten strengste verplicht dat de Klant de Vennootschap hierover informeert, ten minste twee (2) weken voorafgaand aan de startdatum. Eventuele extra kosten (hotel, taxi's, enz.) die worden gemaakt door de Vennootschap niet te voorzien van bovenstaande informatie ten minste twee (2) weken op voorhand, zullen uw verantwoordelijkheid zijn en moeten volledig worden betaald door de Klant.

Wat de duur van het verblijf betreft, bij het huren van een week, omvat het contract zes (6) nachten, van zondag tot zaterdag, tenzij anders overeengekomen.

 

7) Activiteiten en excursies

De beschrijvingen van de activiteiten en/of excursies die de taalcursussen begeleiden zijn simpelweg een leidraad, tenzij ze gedetailleerd op de factuur vermeld staan. Het kan zijn dat deze activiteiten niet kunnen worden uitgevoerd of worden vervangen door andere activiteiten.

 

8) Boeking en betaling

Zodra de Klant de boeking van een cursus heeft aangevraagd, zal de Vennootschap een schriftelijke mededeling sturen ter bevestiging van de ontvangst van dit boekingsverzoek en zal zich inzetten om de beschikbaarheid van de door de Klant aangevraagde diensten te controleren. Zodra deze beschikbaarheid gecontroleerd is, zal de Vennootschap dit aan de Klant bevestigen en vragen om het uitvoeren van de eerste betaling (die 50% van het totaalbedrag of direct het totaalbedrag kan zijn, voor zover van toepassing). Zodra de betaling is uitgevoerd, wordt de overeenkomst tussen de Vennootschap en de Klant gerealiseerd geacht wanneer de Venootschap kennis neemt van deze betaling door middel van een schriftelijk document (ontvangstbewijs van betaling van de bank, etc.). Als de eerste betaling, of de laatste betaling (als bij de bevestiging van de beschikbaarheid wordt gesteld het totale bedrag op twee verschillende tijdstippen te betalen) niet wordt betaald voor de deadline die door de Vennootschap in de bevestiging van beschikbaarheid is aangegeveven, behoudt de Vennootschap zich het recht voor om de reservering van de Klant te annuleren. Tevens zal er een een financiële sanctie worden opgeleged, zoals hieronder aangegeven.

 

9) Tarieven en kosten

Op de website van de Vennootschap staan de prijzen gespecificeerd van de aangeboden diensten en eventuele supplementen of toeslagen die van toepassing zijn (de prijzen die in brochures, advertenties of enig ander middel zijn vermeld, zijn slechts een indicatie).
 
Alle prijzen zijn onderhevig aan veranderingen op elk willekeurig moment (de prijzen in een reservering kunnen ook worden gewijzigd als deze niet gepaard gaat met een volledige betaling of de eerste betaling). Zodra de eerste betaling of de volledige betaling wordt gedaan, zullen deze prijzen niet veranderen, ook al is de website van de Vennootschap gewijzigd.
 
Als oriëntatie kan het bedrag van het programma van de Klant worden gewijzigd als gevolg van de volgende toeslagen: prijswijzigingen door de organisator van het programma, valutaschommelingen of overheidsoptreden.
 
De prijs voor de kampen buiten de eurozone en/of kampen die worden betaald in een andere valuta dan de euro veranderen voortdurend als gevolg van valutaschommelingen.
 

Als de Vennootschap niet binnen drie dagen na het sturen van een offertje aan een Klant een betaling heeft ontvangen, behoudt deze zich het recht voor om de aangeboden prijzen in de offerte te wijzigen.

 

10) Wijzigingen door de Vennootschap

Het bedrijf zal zich maximaal inspannen om de plannen zoals bepaald te houden, maar behoudt zich het recht het programma te wijzigen of te annuleren indien zich onvoorziene omstandigheden op de bestemmingen die door de Klant is gekozen voordoen.

 

11) Verantwoordelijkheden van de Vennootschap

Bij deelname aan het gecontracteerde programma, kan de Klant worden blootgesteld aan bepaalde risico's, zoals een ongeval, krachten van de natuur, enz. Bij het maken van een contract met de Vennootsschap, aanvaardt de Klant deze risico's. De Klant van welke soort dienst van de Vennootschap dan verwerpt de eis voor eventuele aansprakelijkheid van de Vennootschap en haar medewerkers voor enig letsel, verlies, schade, ongeluk, kosten of vertraging veroorzaakt door of verwant aan de gecontracteerde diensten (evenals vervoermiddelen of accommodatie, waaronder gezinnen, enz.). De Klant begrijpt dat hij/zij reist onder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid (indien een minderjarige, nemen de ouders of verzorgers deze verantwoordelijkheid) en stellen de Venootschap en haar medewerkers vrij van iedere aansprakelijkheid met betrekking tot de gezondheid en veiligheid.

 

12) Wijzigingen in de reservering door de Klant

Als de Klant een wijziging in zijn/haar reservering wil maken nadat de eerste betaling heeft plaatsgevonden, moet hij/zij onmiddelijk de onderneming schriftelijk op de hoogte stellen. De Vennootschap vraagt 100 euro per persoon voor de administratieve lasten als gevolg van een wijziging, plus extra toeslagen die eventueel door de school of andere aanbieders worden gevraagd. De wijziging zal slechts worden aanvaard indien het ten minste vier weken vóór de startdatum van de cursus aan de Vennootschap wordt gecommuniceerd. In het geval van wijziging van de datum, moet de nieuwe start- en einddatum vóór 31 december van hetzelfde jaar zijn. Wijzigingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid, en tevens de voorwaarden van de school of andere leveranciers. Het is niet toegestaan om meer dan één wijziging te doen.

 

13) Annulering door de Klant, problemen met visa en vergoedingen

Als de Klant zijn/haar reservering wenst te annuleren, moet dit schriftelijk gedaan worden, door middel van een ondertekende verklaring. De datum van de annulering is de datum waarop het bedrijf de ondertekende verklaring ontvangt. In geval van annulering door de klant (ongeacht de reden) is de eerste betaling die is gemaakt als borg (of 50% als u het totaalbedrag heeft betaald) nooit terugbetaalbaar. De Vennootschap betaalt terug:


• 100% van de ontvangen betaling (exclusief de borg) als de annulering voor zomerkampen vóór 31 mei van hetzelfde jaar als het gecontracteerde kamp plaatsvindt. Annuleringen die na 31 mei van hetzelfde jaar als het kamp plaatsvinden kennen geen restitutie voor een van de gecontracteerde diensten (kamp, medische verzekering, luchthaven pick-up). Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om een geldig paspoort en alle benodigde visa te hebben om het land waar het programma plaatsvindt in te komen. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de tijd te nemen die nodig is om alle benodigde visa te verkrijgen. Alleen het consulaat of de ambassade van het land dat u wilt bezoeken kan informatie geven over de visa en de tijd die nodig is om ze aan te vragen en te verkrijgen. Er kan een extra toeslag zijn, te betalen door de Klant, in het geval deze een officiële uitnodigingsbrief nodig heeft van de school om een visum te krijgen en deel te kunnen nemen aan een programma van de Vennootschap. Het tarief is afhankelijk van het kamp en de Vennootschap zal de klant informeren als de school een extra vergoeding vraagt. Wanneer een originele uitnodigingsbrief van de school nodig is, moet de klant er rekening mee houden dat het minimaal vier (4) weken kan duren om de brief per post te ontvangen. Eventuele extra kosten in verband met het verzenden van een uitnodigingsbrief worden in rekening gebracht aan de Klant. De uitnodigingsbrief om het visum te verkrijgen zal pas aan de Klant worden verzonden zodra de Vennootschap de betaling van het totaalbedrag van het gecontracteerde pakket heeft ontvangen. Indien de Klant een redelijke inspanningspoging om een ​​visum te krijgen heeft gedaan, maar dit is geweigerd, zal de Vennootschap 50% van het totale bedrag terugbetalen, na ontvangst van een schriftelijke bevestiging van het betreffende consulaat waar het visum is verworpen (De Vennootschap aanvaardt alleen originele documenten) en alleen als we deze brief vóór 31 mei van hetzelfde jaar als het gecontracteerde kamp hebben ontvangen. De kennisgeving van het afgewezen visum moet schriftelijk aan de Vennootschap worden gedaan en aangetekend verzonden. De datum van kennisgeving wordt beschouwd als de datum waarop de Vennootschap de ontvangst van het verzonden document - per aangetekende post - ondertekent. In het geval dat de Vennootschap de kennisgeving na 31 mei van het jaar dat het kamp plaatsvindt ontvangt, ​​ontvangt de Klant geen restitutie.

 

14) Vroegtijdige terugkeer

Er is geen restitutie voor onderbrekingen van het programma of vroegtijdige terugkeer. Als de klant het programma wil annuleren als gevolg van een persoonlijk noodgeval of andere onvoorziene oorzaak, wordt verzocht de Vennootschap schriftelijk in te lichten vóór het verlaten van het programma.

 

15) Omschrijvingen

Het bedrijf gelooft oprecht dat alle gepubliceerde teksten op haar website correct zijn. Er is alles in het werk gesteld om op de meest adequate manier de kampen en de omgeving te beschrijven en om de beschreven diensten te verlenen. Daarom is de Vennootschap niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen die zich kunnen voordoen na publicatie van de informatie op de website en is tevens niet verantwoordelijk voor wat er kan gebeuren buiten de controle van de Vennootschap om. De Vennootschap zet zich ervoor in de Klant vóór zijn/haar vertrek op de hoogte te stellen van alle wijzigingen die plaatsvinden.

 

16) Bijzondere eisen

De Klant moet de Vennootschap op het moment van de aanvraag tot inschrijving schriftelijk inlichten over eventuele bijzondere vereisten. Zo niet, behoudt de Vennootschap zich het recht om de reservering te allen tijde in te trekken, als de school of een andere leverancier de noodzakelijke diensten niet kunnen aanbieden. Daarnaast is de Klant onderworpen aan de annuleringskosten verstrekt in paragraaf 15 van deze algemene voorwaarden.

 

17) Verzekering

De Klant is niet verzekerd tegen ongeval, ziekte, verlies van persoonlijke eigendommen of andere incidenteel risico, tenzij duidelijk wordt aangegeven dat een dergelijke verzekering is inbegrepen in het pakketprijs. Het wordt sterk aangeraden een verzekering af te sluiten die al deze risico's dekt tijdens de periode van de gereserveerde programma, hetzij individueel, hetzij door middel van door de Vennootschap voorgestelde verzekering.
 
Het is ook raadzaam om een ​​annuleringsverzekering af te sluiten die de mogelijkheid biedt het betaalde geld voor het reserveren of afsluiten van het kamp te vergoeden indien onvoorziene omstandigheden voorkomen dat uw kind naar het kamp kan kopen of die het verblijf onderbreken. Voor meer informatie zie www.pro-voetbalkampen.nl/annuleringsverzekering.htm.
 
De beschikbare reis- of annulveringsverzekeringen op onze website worden aangeboden door een verzekeraar buiten de Vennootschap (zie details hieronder). Elke klacht of vordering op de afgesloten verzekeringen moet direct worden gemaakt met de verzekeraar.
 
Verzekeraar: AIG Europe Limited, een bedrijf geregistreerd in Engeland en Wales onder no. 01486260. Plaats van vestiging: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londen EC3M 4AB, Verenigd Koninkrijk. Filiaal in Frankrijk: Tour CB21 16 Place de l'Iris 92400 Courbevoie. Adres: Tour CB 21- 16 Place de l'Iris 92040 Parijs la Défense Cedex. Handelsregister van Nanterre, No. 752 862 540. Telefoon: +33 149024222. Fax: +33 149 024 404.
 

 

18) Verwerking van persoonsgegevens

In overeenstemming met Wet 15/1999, van 13 december, van Bescherming van Persoonsgegevens, informeert de Vennootschap de Klant dat hun persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in de bestanden van Accom Consulting Spain S.L., met het doel om de door de klant gecontracteerde diensten te verwerken en uit te voeren. Ook kunnen ze worden overgedragen aan kredietinstellingen waarmee het bedrijf samenwerkt voor de tevredenheid van de gecontracteerde diensten in overeenstemming met de doelstellingen die rechtstreeks verband houden met hun legitieme functies en die van de opdrachtnemer.

Het bedrijf informeert de Klant ook dat, met het oog op het geven van volledige voldoening aan de door de Klant gecontracteerde diensten (taallessen in het buitenland, accommodatie in residenties, families of appartementen, enz.), dat hun gegevens worden verstrekt aan de organisaties en scholen waarmee de Vennootschap overeenkomsten heeft in het door de Klant aangevraagde land van bestemming om hun taalstudie te realiseren. Aan de andere kant informeert de Vennootschap de Klant dat de agenten in de verschillende landen van bestemming zijn toegewijd aan het aannemen van dezelfde veiligheidsmaatregelen over de verwerking van persoonsgegevens als die door Accom Consulting Spain S.L. zijn aangenomen.

De Vennootschap informeert de Klant ook dat zijn/haar gegevens zullen worden gebruikt om de handelsbetrekkingen te handhaven en, indien de klant het wenst, het verzenden van commerciële communicatie, met inbegrip van elektronische, met betrekking tot de door de vennootschap aangeboden diensten, alsmede nieuwe diensten en promoties, indien de klant heeft ingestemd met een dergelijke behandeling in zijn aanvraag voor registratie. Niettegenstaande het voorgaande, garandeert Accom Consulting Spain S.L. de houder van de gegevens van de uitoefening het recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet van de hem betreffende gegevens. De Klant dient, om dit te doen, door naar het volgende adres te schrijven: Calle San Juan de Letran 4 1C, 29017 Malaga. In ieder geval wordt de betrokkene geïnformeerd en stemt in met de internationale overdracht van gegevens met het oog op de geïnformeerde doeleinden van hun persoonsgegevens onder de juiste omstandigheden van de veiligheid en het beroepsgeheim, voor de periode die nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, verwerkt en overgebracht.

 

19) Taal van de Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn in het Spaans opgesteld. Niettegenstaande het voorgaande zijn de algemene voorwaarden vertaald naar de volgende talen: Nederlands en Engels. In het geval dat er verschillen zijn tussen de originele versie van deze voorwaarden en de vertalingen, zijn ze slechts geldig zoals ze zijn vastgesteld in de oorspronkelijke versie, dat wil zeggen, de Spaanse taal.

 

20) Toegepast recht en rechtsgebied

Voor eventuele afwijkingen die voortvloeien uit dit contract, worden beiden delen expliciet voorgelegd, en afzien van hun eigen bevoegdheden, de beslissing van de zaak of de procedure ingeleid door de institutionele arbitrage van TAM, scheidsgerecht van Malaga, die de administratie van de arbitrage toevertrouwen en de benoeming van arbiters. De arbitrage zal plaatsvinden in overeenstemming met de procedure in de Wet 60/2003, van 23 december, van arbitrage. Het arbitraal vonnis wordt gegeven binnen negentig dagen na de aanvaarding van de dienst door de aangewezen arbiters, waarbij beide partijen de beslissing moeten aanvaarden en uitvoeren. In het geval dat  de arbitrage niet wordt uitgevoerd door onderling overleg of nietig wordt verklaard, worden beide partijen voorgelegd aan het Hof van Málaga, met afzien van eigen bevoegdheden, indien verschillend.